Zadaj pytanie


Oferta


Menu


Kontakt

Właścicielem sklepu jest:

PROMAG S.A.
ul. Romana Maya 11
61-371 Poznań
NIP 778-00-40-905
Nr KRS 0000013278
www.promag.pl

PORADY - Urządzenia dźwignicowe

2013-02-15

Jakie przepisy regulują obecnie kwestie związane z obsługą suwnic elektrycznych po uchyleniu przez Ministra Gospodarki rozporządzenia dotyczącego ich obsługi?


ODPOWIEDŹ DORADCY:

Dnia 22 stycznia 2013 roku straciły moc przepisy dotyczące obsługi suwnic elektrycznych, regulowane do tej pory przez rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej, przemysłu ciężkiego, przemysłu lekkiego, górnictwa i energetyki, przemysłu rolnego i spożywczego, żeglugi, komunikacji, budownictwa oraz zdrowia z 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz.U. nr 25, poz. 223 ze zm.).

Od daty 22 stycznia 2013 roku kwestie związane z obsługą powyższych urządzeń regulowane są przez ogólne przepisy ustawy z dnia czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), jak i przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).powrót

Kontakt

Live ChatZadzwoń do doradcy

Wypełnij formularz kontaktowy!

Wyślij e-mail!